---------------------------------------------------- خدا در بم : ممممممم...شهر مرگ زده؟.... شهر مرده ها؟.... بوی مرگ؟....انجمن خوابيدگان مرده؟....ضجه ماتم؟...."  يکی از عکسا رو آورد بيرون....  سرش رو ... ادامه مطلب
/ 119 نظر / 15 بازدید
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
دی 82
1 پست